18:00 07/05/2020

Tư thế setup đúng cách cho việc sửa lỗi slice

Trước khi bắt đầu vào việc sửa lỗi slice, một trong những bước phải làm chính là đảm bảo khâu setup đúng kỹ thuật, cụ thể là cách cầm grip gậy, vị trí bóng và phân phối trọng lượng cho cú swing. Trong đoạn phim sau đây, HLV Jonathan Buchanan sẽ có những chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trong việc đảm bảo một tư thế setup hợp lý.

Nguồn: Golf Digest Schools