07:45 07/04/2020

Tự tạo niềm vui ở nhà trong mùa dịch Covid-19

Sân golf, sân tập đóng cửa, thực hiện cách ly toàn xã hội. Mọi người có nhớ golf không? Tìm cách giải khuây giữa mùa dịch là nhu cầu thiết yếu và các golfer đã nghĩ ra nhiều kiểu chơi với dụng cụ có sẵn trong nhà.

duongpd, theo Infonet