09:29 27/07/2021

Một số tình huống thường gặp khi đánh Bóng Dự Phòng

Quy định về bóng dự phòng là một trong những quy định hữu ích nhất của luật golf. Nếu sau khi thực hiện một cú đánh, bạn nghĩ rằng bóng của mình có thể bị mất, bạn nên đánh một quả bóng dự phòng. Mục đích của Luật là để tiết kiệm thời gian, nhưng cũng có những quy định riêng cho trường hợp đánh bóng dự phòng mà bạn cần biết. Hãy cùng tìm hiểu dựa trên những tình huống thực tế dưới đây.

1. Người chơi phát bóng vào khu vực cỏ cao, có khả năng không tìm thấy bóng. Người chơi thông báo rồi đánh 1 bóng dự phòng vào fairway. Người chơi tìm được bóng gốc ở vị trí khó trong khu vực cỏ cao.

A: người chơi có thể quyết định bóng gốc không đánh được và chọn tiếp tục đánh bóng dự phòng ở fairway, cú đánh tiếp theo là cú đánh thứ 4, không?

Trả lời: Không.

Khi bóng gốc được tìm thấy trên sân, bóng dự phòng phải được bỏ đi (luật 18.3c(3)). Nếu quyết định bóng gốc không đánh được, người chơi có thể chọn giải thoát bóng không đánh được theo luật 19 (đánh lại từ khu vực phát bóng; giải thoát trên đường thẳng kéo dài về phía sau; giải thoát ngang: thả bóng trong vòng 2 chiều dài gậy đo kể từ vị trí bóng gốc, không gần cờ hơn).

B: Nếu người chơi, do không biết luật, tuyên bố bóng gốc không đánh được rồi đánh bóng dự phòng từ fairway lên green, sau đó kết thúc hố thì phải xử lý thế nào?

Trả lời: theo luật 18.3c(3), sau khi bóng gốc được tìm thấy, bóng dự phòng phải được bỏ đi và sẽ là bóng sai (wrong ball). Người chơi do đó đã đánh bóng sai, nên sẽ nhận hình phạt chung (2 gậy trong đấu gậy & thua hố trong đấu đối kháng) và phải sửa lỗi trước khi bắt đầu hố tiếp theo (thực hiện giải thoát bóng không đánh được đối với bóng gốc ở khu vực cỏ cao rồi đánh bóng đó cho đến khi kết thúc hố).

2. Ở hố par-3, người chơi phát bóng qua bên phải, vào khu vực cây cối rậm rạp. Người chơi thông báo và đánh một bóng dự phòng đến rất gần hố. Nếu tiếp tục đánh bóng dự phòng, người chơi sẽ chắc chắn được điểm bogey.

A: Người chơi có được tuyên bố bóng gốc đã bị mất và chọn tiếp tục đánh bóng dự phòng để được điểm bogey ở hố đó không?

Trả lời: Không.

Người chơi không thể tuyên bố bóng gốc đã bị mất. Bóng chỉ bị mất khi không được tìm thấy trong vòng 3 phút kể từ khi người chơi hoặc caddie của họ bắt đầu tìm bóng (luật 18.2a hoặc định nghĩa “Mất Bóng”). Tuy nhiên, người chơi có thể chọn không tìm bóng gốc và tiếp tục đánh bóng dự phòng. Người chơi cũng có thể yêu cầu các bạn chơi không tìm bóng gốc của người chơi. Khi người chơi đánh bóng dự phòng (vô tình hay cố ý) từ vị trí gần hố cờ hơn vị trí ước lượng của bóng gốc, bóng dự phòng sẽ trở thành bóng trong cuộc và bóng gốc sẽ bị mất.

Vị trí bóng dự phòng (B) gần cờ hơn vị trí bóng gốc thì sẽ trở thành bóng trong cuộc.

B: Người chơi chọn không tìm bóng gốc, trong khi đang đi từ khu vực phát bóng lên green để tiếp tục đánh bóng dự phòng, một bạn chơi cùng nhóm tìm được bóng của người chơi trong một bụi cây trong khu vực chung, trong vòng 3 phút kể từ khi người chơi rời khu vực phát bóng. Người chơi lúc này có được tiếp tục đánh bóng dự phòng không?

Trả lời: Không.

Mặc dù người chơi có thể yêu cầu bạn chơi không tìm bóng, bạn chơi vẫn được phép tìm bóng của người chơi. Nếu bóng được tìm thấy trong thời gian cho phép trước khi bóng được xem là mất và trước khi người chơi đánh bóng dự phòng từ vị trí gần cờ hơn bóng gốc, bóng gốc được tìm thấy sẽ trở thành bóng trong cuộc của người chơi, và bóng dự phòng phải được bỏ đi. Người chơi khi đó sẽ phải tiếp tục đánh bóng gốc (luật 18.3c(3)).

C: Nếu người chơi đánh bóng dự phòng từ khu vực phát bóng vào hố (hole-in-one), kết quả của người chơi ở hố đó là gì?

Trả lời: Trong trường hợp này, bóng dự phòng sẽ được tính là bóng trong cuộc khi người chơi nhấc nó ra khỏi hố và bóng gốc chưa được tìm thấy trên sân. Do đó, kết quả hố của người chơi sẽ phụ thuộc vào thời điểm người chơi nhấc bóng ra khỏi hố. Nếu người chơi kịp đi đến hố và nhấc bóng ra khỏi hố trước khi bóng gốc được tìm thấy trên sân, kết quả hố đó của người chơi sẽ là par (3 gậy). Nếu bóng của người chơi được tìm thấy trên sân trước khi người chơi kịp đi đến hố và nhấc bóng ra, người chơi phải bỏ bóng dự phòng và tiếp tục đánh bóng gốc.

Trọng tài R&A Phan Ngọc Tâm