20:00 08/02/2019

Lê Hùng Nam - Một golfer tài ba (p2)

Với Lê Hùng Nam golf là duyên nợ. Anh chơi golf và luôn cống hiến hết mình để môn thể thao này phát triển. Và anh cũng luôn hoàn thành tốt mọi công việc đảm nhiệm.

mogtn, theo Infonet