20:30 25/02/2021

Chuyện golf số 62: Golf Việt 2021 vượt qua thử thách

Bước sang năm 2021, đại dịch Covid 19 tiếp tục đặt ra cho Việt Nam cũng như toàn thế giới những thách thức chưa từng có. Ngành công nghiệp golf tại Việt Nam sẽ tìm cách thích ứng, vượt qua khó khăn như thế nào để nắm bắt cơ hội phát triển trong năm nay?