Chuyện Golf 82: Mối tương quan giữa Golfer, Đại lý booking và Sân golf

Đi cùng với sự phát triển của môn thể thao Golf là sự ra đời ngày càng nhiều của công nghệ và tiện ích. Xuất phát từ nhu cầu trong việc đặt sân golf của các golfer mà nhiều đại lý booking sân golf ra đời. Thông qua những đại lý booking này các golfer có thể đặt được sân golf nhanh chóng, theo dõi được giờ teetime và nhận được nhiều ưu đãi. Cùng với đó các đại lý booking liên kết với hệ thống các sân golf tạo thành vòng tròn tương trợ đem lại nhiều lợi ích cho golfer, đại lý booking và cả các sân golf.