20:00 03/01/2022

Bản tin GolfNews 360: Kỳ 311

Trong Bản tin GolfNews 360 đầu tiên của năm mới 2022, GolfNews xin kính mời quý vị khán giả và các golfer cùng nhìn lại năm 2021 của golf thế giới, để quý vị có được một cái nhìn tổng quan về những gì đã diễn ra trong năm vừa qua.

TruongVu