20:00 08/10/2021

Bản tin GolfNews 360: Kỳ 274

Sau hơn hai tháng phải thực hiện bản tin theo một format đặc biệt thì hôm nay, Bản tin GolfNews 360 đã quay trở lại với phiên bản như thường lệ mà quý vị và các bạn vẫn thấy. Và thật tình cờ, ngay số đầu tiên của bản tin trong trạng thái bình thường mới, Dịch vụ Giải thưởng HIO lại thiết lập kỷ lục mới khi tìm thấy chủ nhân đầu tiên của phần thưởng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay. Đây cũng sẽ là thông tin mở đầu cho bản tin GolfNews 360 hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi.

TruongVu