20:30 09/10/2020

Trương Chí Quân: "Tôi muốn viết tiếp giấc mơ golf chuyên nghiệp Việt Nam."

Golfer Trương Chí Quân sau khi tốt nghiệp Đại học tại Mỹ đã trở về Việt Nam và chuyển lên chơi chuyên nghiệp. Chí Quân đang có khát khao nối tiếp con đường của Trần Lê Duy Nhất và Nguyễn Thái Dương trên đấu trường chuyên nghiệp Quốc tế.

Thúy Mùi, theo Infonet