Trạng thái bình thường mới của ngành golf sau thời gian giãn cách

Sau mấy tháng giãn cách xã hội để tập trung vào việc phòng chống dịch Covid 19, đến nay khi dịch đã được kiểm soát, các hoạt động đã được nới lỏng hơn và các ngành nghề kinh tế cũng đã dần được hoạt động trở lại. Golf cũng vậy, tuy nhiên, sự trở lại lần này có nhiều đổi mới và rất nhiều khó khăn trước mắt.