11:03 06/05/2021

Luật golf: Bạn có bao lâu để sửa scorecard

Tình huống:

Một người chơi nói với bạn cùng chơi rằng anh ta đánh 10 gậy ở hố par 5. Tuy nhiên, một vài hố sau, anh ta lại nói rằng mình đã nhầm, số gậy ở hố đấu đó chỉ là 9. Vậy người chơi có được sửa điểm trên scorecard hay không?

Trả lời:

Ở thể thức đấu gậy, người chơi luôn có quyền sửa lại điểm trên scorecard ở bất cứ thời gian nào cho đến khi kết thúc vòng đấu và nộp score.

Ở thể thức đấu đối kháng thì có sự khác biệt. Theo luật 3.2d(1), nếu người chơi ghi sai điểm và làm ảnh hưởng đến kết quả của một hố đấu, ví dụ: hoà thay vì thua, hoặc thắng thay vì hoà, hoặc thắng thay vì thua (giả sử tính sai đến 2 gậy), người chơi đó sẽ bị xử thua ở hố đấu đó. Nếu việc ghi sai điểm không ảnh hưởng đến kết quả, người chơi đó vẫn sẽ thua hố đấu đó (bạn cùng chơi đánh 8 gậy hoặc tốt hơn) hoặc người chơi đó vẫn sẽ thắng hố đấu đó (bạn cùng chơi đánh 11 gậy hoặc tệ hơn).

Hà Phan. Theo: https://ictvietnam.vn/luat-golf-ban-co-bao-lau-de-sua-scorecard-20210507090431597.htm