20:07 22/10/2019

Kết quả vòng loại ngày 1 Giải Vietnamese Golf Alliance Team Cup 2019

Với đồng gross 77, golfer Phạm Quốc Phương và golfer Lê Công Vinh đang tạm dẫn đầu vòng loại ngày 1.

TD - NC, theo Infonet