20:30 01/04/2019

GolfNews 360 - Kỳ 42

Thay vì phải cân nhắc đến nhiều hệ thống Handicap khác nhau như thời điểm hiện tại, từ năm 2020, các golfer nghiệp dư sẽ tham gia các giải golf một cách dễ dàng hơn dựa trên một hệ thống Handicap chung có tên gọi World Handicap System (WHS). Trong đó, Hiệp hội golf Việt Nam (VGA) - thành viên USGA – sẽ là đơn vị thực hiện triển khai dự án WHS cho cộng đồng golfer. Để chuẩn bị cho dự án này đại diện Hiệp Hội golf Việt Nam và VGS Holding đã có những buổi tập huấn đầu tiên để thực hiện một cách tốt nhất.

mogtn, theo Infonet