20:00 05/02/2021

Golfer Hoàng Anh Linh – Golf giúp tôi chiến thắng bệnh tật

Người ta vẫn cứ nói Golf mang lại nhiều giá trị về sức khỏe và tinh thần đối với con người,thế nhưng chắc chắn rằng nhiều người chưa từng chơi Golf sẽ còn những nghi vấn về điều này. Nếu còn những nghi vấn thì câu chuyện của golfer Hoàng Anh Linh sẽ là một minh chứng về những gì mà Golf mang lại cho con người…

Thúy Mùi