10:36 24/03/2020

Gặp gỡ 2 trọng tài thực hiện bản dịch tiếng Việt cho Luật Golf 2019

Golf là 1 bộ môn thể thao đặc thù và được tác động bởi nhiều yếu tố, không nằm ngoài danh sách đó luật golf là 1 trong những kỹ năng để người chơi có thể hiểu và chơi môn thể thao này dễ dàng hơn. Thế nhưng tình trạng chung ở Golf Việt đó là việc hiểu về luật còn hạn chế do đa phần người chơi thuần việt. Đứng trước nhu cầu rất lớn về một bản dịch tiếng Việt hoàn chỉnh cho Luật golf 2019 “NHỮNG NGƯỜI THẦM LẶNG” đã hoàn thành Phiên bản tiếng Việt được thực hiện giống hệt ấn bản tiếng Anh Rules of Golf – Effective January 2019.

Sơn Trần - Ngọc Quý, theo Infonet