20:00 08/01/2021

Đỗ Ngọc Hoàng và cái duyên đến với golf chuyên nghiệp

Golf luôn được ví là ma túy xanh mà nếu ai đã lỡ yêu rồi thì không thể dứt ra được. Đỗ Ngọc Hoàng cũng vậy, anh dành tình yêu của mình cho golf, lựa chọn golf là con đường phát triển nghề nghiệp và cũng chính golf đã cho anh nhiều bạn bè, đồng nghiệp và những người có chung chí hướng, để cùng nhau lan tỏa môn thể thao này hơn nữa.

Nguồn: https://ictvietnam.vn/do-ngoc-hoang-va-cai-duyen-den-voi-golf-chuyen-nghiep-20210109084813417.htm