15:06 25/03/2020

Có bị phạt khi phát bóng sai Tee?

Tình huống: Trong một trận đấu Fourball, đối thủ của chúng tôi đến tee trước chúng tôi và phát bóng. Chúng tôi phát bóng sau và vô tình một trong hai người đặt bóng vượt ra phía trước của tee (Over tee), phía đối thủ không có ý kiến gì. Chúng tôi tiếp tục chơi và hoàn thành hố với 5 gậy, tuy nhiên lúc này phía đối thủ cho biết điểm của chúng tôi là 7 gậy vì lỗi đánh sai tee. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Đối thủ của bạn không có nghĩa vụ phải thông báo rằng bạn sắp đánh sai tee, tinh thần thể thao lúc này có thể được đặt sang 1 bên vì đây đang là một trận đấu. Hoặc cũng có thể họ đã nhận ra quá muộn sau khi bạn đã phát bóng. Tuy nhiên, họ đã nhầm lẫn giữa 2 quy định 6.1b(1) trong đấu Đối kháng và 6.1b(2) trong đấu gậy.

Trong đấu Đối kháng, luật 6.1b(1) đã quy định rõ, người chơi sẽ không bị phạt nếu phát bóng sai tee, nhưng đối thủ có thể huỷ cú đánh của bạn và bạn sẽ phải phát bóng lại từ vị trí đúng. Việc huỷ cú đánh sẽ phải được thực hiện trước khi bạn thực hiện cú đánh tiếp theo. Nếu đối thủ không huỷ cú đánh, khi đó bóng sẽ được tính là trong cuộc và phải được đánh từ nơi nó nằm. Trong tình huống trên, do đối thủ không huỷ cú đánh đầu tiên nên điểm của bạn sẽ vẫn được tính là 5 gậy.

Trong đấu gậy, theo luật 6.1b(2) bạn sẽ phải chịu phạt 2 gậy và phải sửa lỗi bằng cách phát bóng lại đúng từ bên trong khu vực phát bóng. Cú phát bóng và các cú đánh tiếp theo trước khi sửa lỗi sẽ không được tính. Nếu bạn không sửa lỗi trước khi thực hiện cú phát bóng để bắt đầu một hố khác, sẽ bị truất quyền thi đấu.

Các vị trí bóng đúng và sai tee box.

duongpd, theo Infonet