06:59 02/11/2020

CLB Golf G84 một năm nhìn lại!

Đúng tròn 1 năm thành lập, với khởi đầu chỉ hơn chục thành viên đến nay CLB Golf G84 đã có hơn 100 thành viên sinh hoạt thường xuyên. Trong năm 2020, G84 đã ghi dấu ấn của mình trong cộng đồng golf khi tham dự nhiều giải đấu và thành tích tốt nhất là Á quân giải 12 Con Giáp.