18:30 14/05/2020

CLB Golf 1982 outing tổ chức sau 3 tháng nghỉ vì dịch COVID-19

Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động để phòng tránh dịch Covid -19, Câu lạc bộ Golf 1982 đã tổ chức buổi outing tháng đầu tiên tại sân golf Long Biên, Hà Nội.

mogtn, theo Infonet