Chuyện Golf số 79: CON ĐƯỜNG HƯỚNG NGHIỆP CADDIE

Theo giới chuyên gia, Caddies có thể phát triển theo nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, như: quản lý proshop, quản lý sân, chơi golf chuyên nghiệp và làm huấn luyện viên….Tuy nhiên, hiện nay cơ hội để định hướng cho các bạn Caddies phát triển sang lĩnh vực khác là chưa có, dường như các bạn Caddies vẫn tự nỗ lực bản thân, tự mày mò để phát triển. Trong chương trình Chuyện golf ngày hôm nay sẽ mang tới quý vị những thông tin về con đường định hướng và phát triển nghề nghiệp của caddie trong thời gian tới.