Chuyện Golf số 74: Phổ cập golf trong đại học

Mới đây, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức thông tin, bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, trường sẽ chính thức đưa bộ môn Golf vào giảng dạy như một trong những bộ môn giáo dục thể chất để sinh viên lựa chọn. Đây là trường công lập đầu tiên đưa bộ môn này vào giảng dạy giống như các môn giáo dục thể chất khác mà trường đang áp dụng. Ngoài ra, Học Viện tài Chính cũng đang bắt đầu triển khai dự án này.

 Mới đây, ĐH Quốc gia Hà Nội đã chính thức thông tin, bắt đầu từ năm học 2021 - 2022, trường sẽ chính thức đưa bộ môn Golf vào giảng dạy như một trong những bộ môn giáo dục thể chất để sinh viên lựa chọn. Đây là trường công lập đầu tiên đưa bộ môn này vào giảng dạy giống như các môn giáo dục thể chất khác mà trường đang áp dụng. Ngoài ra, Học Viện tài Chính cũng đang bắt đầu triển khai dự án này.