20:30 09/07/2020

Chuyện Golf số 31: Thành công với xuất phát điểm là Caddie

Có một thực tế ở Việt Nam đó là không ít người xuất phát điểm là Caddie sân golf đã thành công từ chính công việc đó, họ có thể phát triển nghề Caddie và trở thành những Marshal, Caddie Master, có thể trở thành là những golfer giỏi và cao nhất còn là giám đốc sân golf. Được đào tạo cơ bản về Golf, luật golf và môi trường làm việc tiếp cận với golf hàng ngày nghề Caddie là nơi vô cùng hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm những thành công.

Thúy Mùi, theo Infonet