20:30 02/07/2020

Chuyện Golf số 30: Thị trường dụng cụ golf tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng số lượng các golfer, thị trường dụng cụ Golf cũng có những thay đổi đáng kể. Những thay đổi đó đó là gì? Những cơ hội và thách thức nào cho thị trường này tại Việt Nam? Cùng với đó là một vài lưu ý để các golfer có thể phân biệt được thật giả với các mặt hàng phổ biến như gậy và bóng. Tất cả sẽ có trong chuyện golf số 30!

anhln, theo Infonet