20:30 18/06/2020

Chuyện golf số 28 - Golf gia đình: Những lợi ích không tưởng

Gôn là môn chơi dành cho mọi đối tượng và cũng là một trong những môn thể thao có thành tích truyền đời qua nhiều thế hệ. Chẳng vậy mà gôn đã trở thành môn thể thao mà cả gia đình có thể chơi cùng với nhau một cách vui vẻ. Vậy golf thực sự mang lại những lợi ích gì cho một gia đình khi cùng nhau lên sân?

mogtn, theo Infonet