20:30 29/04/2021

Chuyện Golf: Golf và Nhà tài trợ

Ở Việt Nam những năm gần đây các nhãn hàng, doanh nghiệp đã và đang quan tâm nhiều hơn tới golf, họ đã bắt đầu tham gia tài trợ, đồng hành với các giải golf cấp quốc gia và golf chuyên nghiệp. Điều này tạo nên sự cộng hưởng lâu dài về lợi ích và trách nhiệm giữa Golf với Nhà tài trợ và Đơn vị truyền thông golf.

Thúy Mùi