Chuyện Golf 89: Golf và Môi trường

Golf là môn thể thao cần diện tích đất nhiều nhất trên thế giới. Việc mở rộng nhiều sân golf đồng nghĩa với nhiều vấn đề liên quan tới môi trường và thiên nhiên. Môi trường là một trong những chủ đề mà nhiều người cho rằng khá nhạy cảm. Trước đây nhiều quốc gia còn hạn chế xây dựng sân golf để không gây hậu quả về ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên đến hiện tại cùng sự phát triển của bộ môn golf và sự tiên tiến của các kỹ thuật từ xây dựng cho tới việc sử dụng lưu lượng hóa chất như thế nào trong sân golf đã gạt bỏ những quan ngại của con người trong vấn đề môi trường khi chơi golf.