10:20 23/08/2019

Chip bóng không xoay cổ tay

Một bài học đến từ Huấn luyện viên David Leadbetter: kỹ thuật chip bóng không cần xoay cổ tay.

hoangnt, theo Infonet