09:32 27/02/2021

Các golfer đánh giá thế nào về dịch vụ giải thưởng HIO của VGS Sport?

Với tiêu chí "Mua một tý, vui hết ý", dịch vụ giải thưởng HIO của VGS Sport và Bảo hiểm PVI đã mang lại nhiều dấu ấn đối với các golfer đã tin dùng.