08:00 05/06/2019

Bí kíp giải thoát bóng từ khu cỏ Rough

Bóng rơi vào khu rough (cỏ thô) – chắc chắn bạn gặp tình huống này thường xuyên, nhưng thành thật nào, bạn có tự tin nói rằng mình đã thành thạo, vô tư xử lý tình huống này chưa? Bài học hôm nay hướng dẫn cách giải thoát bóng khỏi khu cỏ thô vô cùng chi tiết cho bạn.

Golfervn.com