Bản tin GolfNews 360: Kỳ 373

Giải VSC 2022 đã nhận được số lượng đăng ký vượt qua cả mong đợi; Nguyễn Anh Minh nhảy vọt trên WAGR; Thống trị các nội dung của Nữ, người Thái vẫn không thể hài lòng với SEA Games 31; Hội Golf Nghệ An và Hội Golf Hà Tĩnh: Hai bờ sông Lam đã sẵn sàng ghi dấu ấn sẽ là những nội dung chính có trong Bản tin GolfNews 360 hôm nay.