20:00 12/11/2021

Bản tin Golfnews 360: Kỳ 289

Rất nhiều thông tin sẽ được gửi tới quý vi trong bản tin GolfNews 360 hôm nay. Với golf trong nước, nổi bật là những hình ảnh và thông tin hấp dẫn tới từ giải đấu giao hữu theo thể thức của Ryder Cup rất đáng chú ý giữa 2 CLB Lợn Rừng và 1984, mang tên Xích Bích Kim Thủy Chiến. Ngoài ra, là những thông tin quốc tế đáng chú ý của làng golf trong tuần qua.

Vũ Trường